Teknologi

Stasjonen er levert av Steel Kamet som er en finsk leverandør av betongstasjoner. Den har tilslagssiloer for pukk på 3 x 50 m3 og sand på 2 x 75 m3, 2 stk. sementsiloer hver på 75 tonn og en silicasilo på 75 tonn.

Transportbandet for opptransport av tilslag har en kapasitet på 300m³/time.

Betongblanderen er en 2 m3 tvangsblander av type SKAKO som er dansk og har en kapasitet på 60 m3/time.

Oppvarming av bygning, vann og tilslag skjer med anlegg levert av Polarmatic, som også er finsk.
Dette er et høyenergianlegg hvor alt av energi tas vare på, også avgassene fra fyrkjel.

For å kunne tilby de forskjellige typer betong markedet ønsker, har vi tilgang til 8 forskjellige tilsetnings-stoffer, som føres inn i blanderen med egne pumper.

Styresystemet er av typen Branel, et avansert og gjennomprøvet dansk system.

Ferdigbetong AS - Et selskap i Peab-konsernet - Design: EnType - Innholdsadministrator: Webcronize